Ontslag De buurt

Uw werkgever in De buurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De buurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De buurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De buurt. Uw werkgever in De buurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De buurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De buurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De buurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De buurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De buurt of met bevallingsverlof bent in De buurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De buurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De buurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De buurt
 • Als u in De buurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De buurt wilt opnemen;
 • Omdat u in De buurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De buurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De buurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De buurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De buurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De buurt. Uitzonderingen in De buurt;
 • Als uw werkgever in De buurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De buurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De buurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De buurt niet geschikt voor uw werk in De buurt of
 • u functioneert niet voldoende in De buurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De buurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De buurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De buurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De buurt verblijft, dan mag uw werkgever in De buurt u eveneens wel ontslaan.