Ontslag De bus

Uw werkgever in De bus mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bus zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bus

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bus. Uw werkgever in De bus mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bus arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bus niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bus te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bus u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bus of met bevallingsverlof bent in De bus.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bus kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bus die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bus
 • Als u in De bus lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bus wilt opnemen;
 • Omdat u in De bus lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bus lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bus wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bus op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bus

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bus. Uitzonderingen in De bus;
 • Als uw werkgever in De bus bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bus aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bus gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bus niet geschikt voor uw werk in De bus of
 • u functioneert niet voldoende in De bus.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bus

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bus niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bus of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bus verblijft, dan mag uw werkgever in De bus u eveneens wel ontslaan.