Ontslag De bult

Uw werkgever in De bult mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bult zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bult

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bult. Uw werkgever in De bult mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bult arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bult niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bult te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bult u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bult of met bevallingsverlof bent in De bult.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bult kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bult die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bult
 • Als u in De bult lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bult wilt opnemen;
 • Omdat u in De bult lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bult lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bult wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bult op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bult

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bult. Uitzonderingen in De bult;
 • Als uw werkgever in De bult bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bult aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bult gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bult niet geschikt voor uw werk in De bult of
 • u functioneert niet voldoende in De bult.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bult

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bult niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bult of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bult verblijft, dan mag uw werkgever in De bult u eveneens wel ontslaan.