Ontslag De buis

Uw werkgever in De buis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De buis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De buis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De buis. Uw werkgever in De buis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De buis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De buis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De buis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De buis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De buis of met bevallingsverlof bent in De buis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De buis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De buis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De buis
 • Als u in De buis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De buis wilt opnemen;
 • Omdat u in De buis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De buis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De buis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De buis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De buis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De buis. Uitzonderingen in De buis;
 • Als uw werkgever in De buis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De buis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De buis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De buis niet geschikt voor uw werk in De buis of
 • u functioneert niet voldoende in De buis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De buis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De buis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De buis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De buis verblijft, dan mag uw werkgever in De buis u eveneens wel ontslaan.