Ontslag De bruil

Uw werkgever in De bruil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bruil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bruil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bruil. Uw werkgever in De bruil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bruil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bruil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bruil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bruil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bruil of met bevallingsverlof bent in De bruil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bruil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bruil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bruil
 • Als u in De bruil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bruil wilt opnemen;
 • Omdat u in De bruil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bruil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bruil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bruil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bruil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bruil. Uitzonderingen in De bruil;
 • Als uw werkgever in De bruil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bruil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bruil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bruil niet geschikt voor uw werk in De bruil of
 • u functioneert niet voldoende in De bruil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bruil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bruil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bruil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bruil verblijft, dan mag uw werkgever in De bruil u eveneens wel ontslaan.