Ontslag De bree

Uw werkgever in De bree mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bree zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bree

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bree. Uw werkgever in De bree mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bree arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bree niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bree te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bree u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bree of met bevallingsverlof bent in De bree.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bree kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bree die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bree
 • Als u in De bree lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bree wilt opnemen;
 • Omdat u in De bree lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bree lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bree wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bree op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bree

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bree. Uitzonderingen in De bree;
 • Als uw werkgever in De bree bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bree aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bree gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bree niet geschikt voor uw werk in De bree of
 • u functioneert niet voldoende in De bree.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bree

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bree niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bree of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bree verblijft, dan mag uw werkgever in De bree u eveneens wel ontslaan.