Ontslag De bosjes

Uw werkgever in De bosjes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bosjes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bosjes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bosjes. Uw werkgever in De bosjes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bosjes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bosjes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bosjes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bosjes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bosjes of met bevallingsverlof bent in De bosjes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bosjes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bosjes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bosjes
 • Als u in De bosjes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bosjes wilt opnemen;
 • Omdat u in De bosjes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bosjes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bosjes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bosjes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bosjes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bosjes. Uitzonderingen in De bosjes;
 • Als uw werkgever in De bosjes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bosjes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bosjes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bosjes niet geschikt voor uw werk in De bosjes of
 • u functioneert niet voldoende in De bosjes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bosjes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bosjes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bosjes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bosjes verblijft, dan mag uw werkgever in De bosjes u eveneens wel ontslaan.