Ontslag De bolt

Uw werkgever in De bolt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bolt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bolt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bolt. Uw werkgever in De bolt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bolt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bolt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bolt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bolt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bolt of met bevallingsverlof bent in De bolt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bolt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bolt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bolt
 • Als u in De bolt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bolt wilt opnemen;
 • Omdat u in De bolt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bolt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bolt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bolt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bolt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bolt. Uitzonderingen in De bolt;
 • Als uw werkgever in De bolt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bolt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bolt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bolt niet geschikt voor uw werk in De bolt of
 • u functioneert niet voldoende in De bolt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bolt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bolt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bolt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bolt verblijft, dan mag uw werkgever in De bolt u eveneens wel ontslaan.