Ontslag De boer

Uw werkgever in De boer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De boer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De boer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De boer. Uw werkgever in De boer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De boer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De boer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De boer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De boer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De boer of met bevallingsverlof bent in De boer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De boer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De boer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De boer
 • Als u in De boer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De boer wilt opnemen;
 • Omdat u in De boer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De boer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De boer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De boer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De boer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De boer. Uitzonderingen in De boer;
 • Als uw werkgever in De boer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De boer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De boer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De boer niet geschikt voor uw werk in De boer of
 • u functioneert niet voldoende in De boer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De boer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De boer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De boer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De boer verblijft, dan mag uw werkgever in De boer u eveneens wel ontslaan.