Ontslag De bocht

Uw werkgever in De bocht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bocht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bocht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bocht. Uw werkgever in De bocht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bocht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bocht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bocht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bocht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bocht of met bevallingsverlof bent in De bocht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bocht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bocht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bocht
 • Als u in De bocht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bocht wilt opnemen;
 • Omdat u in De bocht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bocht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bocht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bocht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bocht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bocht. Uitzonderingen in De bocht;
 • Als uw werkgever in De bocht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bocht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bocht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bocht niet geschikt voor uw werk in De bocht of
 • u functioneert niet voldoende in De bocht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bocht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bocht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bocht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bocht verblijft, dan mag uw werkgever in De bocht u eveneens wel ontslaan.