Ontslag De boberden

Uw werkgever in De boberden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De boberden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De boberden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De boberden. Uw werkgever in De boberden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De boberden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De boberden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De boberden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De boberden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De boberden of met bevallingsverlof bent in De boberden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De boberden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De boberden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De boberden
 • Als u in De boberden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De boberden wilt opnemen;
 • Omdat u in De boberden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De boberden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De boberden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De boberden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De boberden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De boberden. Uitzonderingen in De boberden;
 • Als uw werkgever in De boberden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De boberden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De boberden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De boberden niet geschikt voor uw werk in De boberden of
 • u functioneert niet voldoende in De boberden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De boberden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De boberden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De boberden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De boberden verblijft, dan mag uw werkgever in De boberden u eveneens wel ontslaan.