Ontslag De blokken

Uw werkgever in De blokken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De blokken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De blokken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De blokken. Uw werkgever in De blokken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De blokken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De blokken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De blokken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De blokken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De blokken of met bevallingsverlof bent in De blokken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De blokken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De blokken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De blokken
 • Als u in De blokken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De blokken wilt opnemen;
 • Omdat u in De blokken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De blokken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De blokken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De blokken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De blokken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De blokken. Uitzonderingen in De blokken;
 • Als uw werkgever in De blokken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De blokken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De blokken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De blokken niet geschikt voor uw werk in De blokken of
 • u functioneert niet voldoende in De blokken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De blokken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De blokken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De blokken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De blokken verblijft, dan mag uw werkgever in De blokken u eveneens wel ontslaan.