Ontslag De blijnse

Uw werkgever in De blijnse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De blijnse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De blijnse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De blijnse. Uw werkgever in De blijnse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De blijnse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De blijnse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De blijnse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De blijnse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De blijnse of met bevallingsverlof bent in De blijnse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De blijnse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De blijnse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De blijnse
 • Als u in De blijnse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De blijnse wilt opnemen;
 • Omdat u in De blijnse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De blijnse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De blijnse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De blijnse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De blijnse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De blijnse. Uitzonderingen in De blijnse;
 • Als uw werkgever in De blijnse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De blijnse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De blijnse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De blijnse niet geschikt voor uw werk in De blijnse of
 • u functioneert niet voldoende in De blijnse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De blijnse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De blijnse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De blijnse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De blijnse verblijft, dan mag uw werkgever in De blijnse u eveneens wel ontslaan.