Ontslag De blesse

Uw werkgever in De blesse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De blesse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De blesse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De blesse. Uw werkgever in De blesse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De blesse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De blesse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De blesse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De blesse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De blesse of met bevallingsverlof bent in De blesse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De blesse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De blesse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De blesse
 • Als u in De blesse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De blesse wilt opnemen;
 • Omdat u in De blesse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De blesse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De blesse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De blesse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De blesse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De blesse. Uitzonderingen in De blesse;
 • Als uw werkgever in De blesse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De blesse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De blesse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De blesse niet geschikt voor uw werk in De blesse of
 • u functioneert niet voldoende in De blesse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De blesse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De blesse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De blesse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De blesse verblijft, dan mag uw werkgever in De blesse u eveneens wel ontslaan.