Ontslag De birkt

Uw werkgever in De birkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De birkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De birkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De birkt. Uw werkgever in De birkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De birkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De birkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De birkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De birkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De birkt of met bevallingsverlof bent in De birkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De birkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De birkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De birkt
 • Als u in De birkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De birkt wilt opnemen;
 • Omdat u in De birkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De birkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De birkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De birkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De birkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De birkt. Uitzonderingen in De birkt;
 • Als uw werkgever in De birkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De birkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De birkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De birkt niet geschikt voor uw werk in De birkt of
 • u functioneert niet voldoende in De birkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De birkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De birkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De birkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De birkt verblijft, dan mag uw werkgever in De birkt u eveneens wel ontslaan.