Ontslag De bilt

Uw werkgever in De bilt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bilt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bilt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bilt. Uw werkgever in De bilt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bilt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bilt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bilt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bilt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bilt of met bevallingsverlof bent in De bilt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bilt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bilt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bilt
 • Als u in De bilt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bilt wilt opnemen;
 • Omdat u in De bilt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bilt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bilt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bilt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bilt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bilt. Uitzonderingen in De bilt;
 • Als uw werkgever in De bilt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bilt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bilt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bilt niet geschikt voor uw werk in De bilt of
 • u functioneert niet voldoende in De bilt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bilt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bilt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bilt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bilt verblijft, dan mag uw werkgever in De bilt u eveneens wel ontslaan.