Ontslag De biezen

Uw werkgever in De biezen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De biezen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De biezen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De biezen. Uw werkgever in De biezen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De biezen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De biezen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De biezen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De biezen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De biezen of met bevallingsverlof bent in De biezen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De biezen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De biezen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De biezen
 • Als u in De biezen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De biezen wilt opnemen;
 • Omdat u in De biezen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De biezen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De biezen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De biezen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De biezen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De biezen. Uitzonderingen in De biezen;
 • Als uw werkgever in De biezen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De biezen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De biezen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De biezen niet geschikt voor uw werk in De biezen of
 • u functioneert niet voldoende in De biezen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De biezen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De biezen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De biezen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De biezen verblijft, dan mag uw werkgever in De biezen u eveneens wel ontslaan.