Ontslag De berken

Uw werkgever in De berken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De berken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De berken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De berken. Uw werkgever in De berken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De berken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De berken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De berken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De berken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De berken of met bevallingsverlof bent in De berken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De berken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De berken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De berken
 • Als u in De berken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De berken wilt opnemen;
 • Omdat u in De berken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De berken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De berken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De berken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De berken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De berken. Uitzonderingen in De berken;
 • Als uw werkgever in De berken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De berken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De berken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De berken niet geschikt voor uw werk in De berken of
 • u functioneert niet voldoende in De berken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De berken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De berken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De berken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De berken verblijft, dan mag uw werkgever in De berken u eveneens wel ontslaan.