Ontslag De berk

Uw werkgever in De berk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De berk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De berk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De berk. Uw werkgever in De berk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De berk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De berk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De berk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De berk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De berk of met bevallingsverlof bent in De berk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De berk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De berk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De berk
 • Als u in De berk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De berk wilt opnemen;
 • Omdat u in De berk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De berk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De berk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De berk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De berk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De berk. Uitzonderingen in De berk;
 • Als uw werkgever in De berk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De berk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De berk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De berk niet geschikt voor uw werk in De berk of
 • u functioneert niet voldoende in De berk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De berk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De berk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De berk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De berk verblijft, dan mag uw werkgever in De berk u eveneens wel ontslaan.