Ontslag De bente

Uw werkgever in De bente mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De bente zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De bente

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De bente. Uw werkgever in De bente mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De bente arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De bente niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De bente te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De bente u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De bente of met bevallingsverlof bent in De bente.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De bente kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De bente die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De bente
 • Als u in De bente lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De bente wilt opnemen;
 • Omdat u in De bente lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De bente lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De bente wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De bente op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De bente

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De bente. Uitzonderingen in De bente;
 • Als uw werkgever in De bente bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De bente aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De bente gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De bente niet geschikt voor uw werk in De bente of
 • u functioneert niet voldoende in De bente.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De bente

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De bente niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De bente of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De bente verblijft, dan mag uw werkgever in De bente u eveneens wel ontslaan.