Ontslag De belt

Uw werkgever in De belt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De belt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De belt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De belt. Uw werkgever in De belt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De belt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De belt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De belt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De belt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De belt of met bevallingsverlof bent in De belt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De belt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De belt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De belt
 • Als u in De belt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De belt wilt opnemen;
 • Omdat u in De belt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De belt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De belt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De belt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De belt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De belt. Uitzonderingen in De belt;
 • Als uw werkgever in De belt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De belt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De belt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De belt niet geschikt voor uw werk in De belt of
 • u functioneert niet voldoende in De belt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De belt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De belt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De belt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De belt verblijft, dan mag uw werkgever in De belt u eveneens wel ontslaan.