Ontslag De beek

Uw werkgever in De beek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De beek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De beek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De beek. Uw werkgever in De beek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De beek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De beek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De beek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De beek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De beek of met bevallingsverlof bent in De beek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De beek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De beek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De beek
 • Als u in De beek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De beek wilt opnemen;
 • Omdat u in De beek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De beek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De beek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De beek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De beek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De beek. Uitzonderingen in De beek;
 • Als uw werkgever in De beek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De beek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De beek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De beek niet geschikt voor uw werk in De beek of
 • u functioneert niet voldoende in De beek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De beek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De beek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De beek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De beek verblijft, dan mag uw werkgever in De beek u eveneens wel ontslaan.