Ontslag De baan

Uw werkgever in De baan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De baan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De baan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De baan. Uw werkgever in De baan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De baan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De baan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De baan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De baan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De baan of met bevallingsverlof bent in De baan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De baan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De baan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De baan
 • Als u in De baan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De baan wilt opnemen;
 • Omdat u in De baan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De baan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De baan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De baan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De baan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De baan. Uitzonderingen in De baan;
 • Als uw werkgever in De baan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De baan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De baan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De baan niet geschikt voor uw werk in De baan of
 • u functioneert niet voldoende in De baan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De baan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De baan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De baan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De baan verblijft, dan mag uw werkgever in De baan u eveneens wel ontslaan.