Ontslag De aa

Uw werkgever in De aa mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De aa zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De aa

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De aa. Uw werkgever in De aa mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De aa arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De aa niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De aa te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De aa u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De aa of met bevallingsverlof bent in De aa.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De aa kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De aa die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De aa
 • Als u in De aa lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De aa wilt opnemen;
 • Omdat u in De aa lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De aa lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De aa wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De aa op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De aa

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De aa. Uitzonderingen in De aa;
 • Als uw werkgever in De aa bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De aa aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De aa gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De aa niet geschikt voor uw werk in De aa of
 • u functioneert niet voldoende in De aa.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De aa

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De aa niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De aa of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De aa verblijft, dan mag uw werkgever in De aa u eveneens wel ontslaan.