Ontslag Dassemus

Uw werkgever in Dassemus mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dassemus zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dassemus

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dassemus. Uw werkgever in Dassemus mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dassemus arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dassemus niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dassemus te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dassemus u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dassemus of met bevallingsverlof bent in Dassemus.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dassemus kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dassemus die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dassemus
 • Als u in Dassemus lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dassemus wilt opnemen;
 • Omdat u in Dassemus lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dassemus lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dassemus wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dassemus op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dassemus

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dassemus. Uitzonderingen in Dassemus;
 • Als uw werkgever in Dassemus bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dassemus aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dassemus gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dassemus niet geschikt voor uw werk in Dassemus of
 • u functioneert niet voldoende in Dassemus.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dassemus

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dassemus niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dassemus of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dassemus verblijft, dan mag uw werkgever in Dassemus u eveneens wel ontslaan.