Ontslag Darthuizen

Uw werkgever in Darthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Darthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Darthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Darthuizen. Uw werkgever in Darthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Darthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Darthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Darthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Darthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Darthuizen of met bevallingsverlof bent in Darthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Darthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Darthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Darthuizen
 • Als u in Darthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Darthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Darthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Darthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Darthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Darthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Darthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Darthuizen. Uitzonderingen in Darthuizen;
 • Als uw werkgever in Darthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Darthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Darthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Darthuizen niet geschikt voor uw werk in Darthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Darthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Darthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Darthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Darthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Darthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Darthuizen u eveneens wel ontslaan.