Ontslag Darp

Uw werkgever in Darp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Darp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Darp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Darp. Uw werkgever in Darp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Darp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Darp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Darp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Darp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Darp of met bevallingsverlof bent in Darp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Darp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Darp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Darp
 • Als u in Darp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Darp wilt opnemen;
 • Omdat u in Darp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Darp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Darp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Darp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Darp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Darp. Uitzonderingen in Darp;
 • Als uw werkgever in Darp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Darp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Darp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Darp niet geschikt voor uw werk in Darp of
 • u functioneert niet voldoende in Darp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Darp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Darp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Darp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Darp verblijft, dan mag uw werkgever in Darp u eveneens wel ontslaan.