Ontslag Daniken

Uw werkgever in Daniken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Daniken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Daniken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Daniken. Uw werkgever in Daniken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Daniken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Daniken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Daniken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Daniken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Daniken of met bevallingsverlof bent in Daniken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Daniken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Daniken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Daniken
 • Als u in Daniken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Daniken wilt opnemen;
 • Omdat u in Daniken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Daniken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Daniken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Daniken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Daniken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Daniken. Uitzonderingen in Daniken;
 • Als uw werkgever in Daniken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Daniken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Daniken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Daniken niet geschikt voor uw werk in Daniken of
 • u functioneert niet voldoende in Daniken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Daniken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Daniken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Daniken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Daniken verblijft, dan mag uw werkgever in Daniken u eveneens wel ontslaan.