Ontslag Damwâld /damwoude

Uw werkgever in Damwâld /damwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Damwâld /damwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Damwâld /damwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Damwâld /damwoude. Uw werkgever in Damwâld /damwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Damwâld /damwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Damwâld /damwoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Damwâld /damwoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Damwâld /damwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Damwâld /damwoude of met bevallingsverlof bent in Damwâld /damwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Damwâld /damwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Damwâld /damwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Damwâld /damwoude
 • Als u in Damwâld /damwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Damwâld /damwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Damwâld /damwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Damwâld /damwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Damwâld /damwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Damwâld /damwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Damwâld /damwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Damwâld /damwoude. Uitzonderingen in Damwâld /damwoude;
 • Als uw werkgever in Damwâld /damwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Damwâld /damwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Damwâld /damwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Damwâld /damwoude niet geschikt voor uw werk in Damwâld /damwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Damwâld /damwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Damwâld /damwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Damwâld /damwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Damwâld /damwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Damwâld /damwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Damwâld /damwoude u eveneens wel ontslaan.