Ontslag Alblasserdam

Uw werkgever in Alblasserdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alblasserdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alblasserdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alblasserdam. Uw werkgever in Alblasserdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alblasserdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alblasserdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alblasserdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alblasserdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alblasserdam of met bevallingsverlof bent in Alblasserdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alblasserdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alblasserdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alblasserdam
 • Als u in Alblasserdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alblasserdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Alblasserdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alblasserdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alblasserdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alblasserdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alblasserdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alblasserdam. Uitzonderingen in Alblasserdam;
 • Als uw werkgever in Alblasserdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alblasserdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alblasserdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alblasserdam niet geschikt voor uw werk in Alblasserdam of
 • u functioneert niet voldoende in Alblasserdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alblasserdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alblasserdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alblasserdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alblasserdam verblijft, dan mag uw werkgever in Alblasserdam u eveneens wel ontslaan.