Ontslag Dalmsholte

Uw werkgever in Dalmsholte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalmsholte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalmsholte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalmsholte. Uw werkgever in Dalmsholte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalmsholte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalmsholte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalmsholte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalmsholte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalmsholte of met bevallingsverlof bent in Dalmsholte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalmsholte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalmsholte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalmsholte
 • Als u in Dalmsholte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalmsholte wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalmsholte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalmsholte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalmsholte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalmsholte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalmsholte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalmsholte. Uitzonderingen in Dalmsholte;
 • Als uw werkgever in Dalmsholte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalmsholte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalmsholte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalmsholte niet geschikt voor uw werk in Dalmsholte of
 • u functioneert niet voldoende in Dalmsholte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalmsholte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalmsholte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalmsholte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalmsholte verblijft, dan mag uw werkgever in Dalmsholte u eveneens wel ontslaan.