Ontslag Dallingeweer

Uw werkgever in Dallingeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dallingeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dallingeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dallingeweer. Uw werkgever in Dallingeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dallingeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dallingeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dallingeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dallingeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dallingeweer of met bevallingsverlof bent in Dallingeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dallingeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dallingeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dallingeweer
 • Als u in Dallingeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dallingeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Dallingeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dallingeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dallingeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dallingeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dallingeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dallingeweer. Uitzonderingen in Dallingeweer;
 • Als uw werkgever in Dallingeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dallingeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dallingeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dallingeweer niet geschikt voor uw werk in Dallingeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Dallingeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dallingeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dallingeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dallingeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dallingeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Dallingeweer u eveneens wel ontslaan.