Ontslag Dalfsen

Uw werkgever in Dalfsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalfsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalfsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalfsen. Uw werkgever in Dalfsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalfsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalfsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalfsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalfsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalfsen of met bevallingsverlof bent in Dalfsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalfsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalfsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalfsen
 • Als u in Dalfsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalfsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalfsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalfsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalfsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalfsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalfsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalfsen. Uitzonderingen in Dalfsen;
 • Als uw werkgever in Dalfsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalfsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalfsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalfsen niet geschikt voor uw werk in Dalfsen of
 • u functioneert niet voldoende in Dalfsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalfsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalfsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalfsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalfsen verblijft, dan mag uw werkgever in Dalfsen u eveneens wel ontslaan.