Ontslag Dalerveen

Uw werkgever in Dalerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalerveen. Uw werkgever in Dalerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalerveen of met bevallingsverlof bent in Dalerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalerveen
 • Als u in Dalerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalerveen. Uitzonderingen in Dalerveen;
 • Als uw werkgever in Dalerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalerveen niet geschikt voor uw werk in Dalerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Dalerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Dalerveen u eveneens wel ontslaan.