Ontslag Dalerpeel

Uw werkgever in Dalerpeel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalerpeel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalerpeel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalerpeel. Uw werkgever in Dalerpeel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalerpeel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalerpeel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalerpeel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalerpeel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalerpeel of met bevallingsverlof bent in Dalerpeel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalerpeel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalerpeel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalerpeel
 • Als u in Dalerpeel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalerpeel wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalerpeel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalerpeel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalerpeel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalerpeel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalerpeel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalerpeel. Uitzonderingen in Dalerpeel;
 • Als uw werkgever in Dalerpeel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalerpeel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalerpeel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalerpeel niet geschikt voor uw werk in Dalerpeel of
 • u functioneert niet voldoende in Dalerpeel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalerpeel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalerpeel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalerpeel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalerpeel verblijft, dan mag uw werkgever in Dalerpeel u eveneens wel ontslaan.