Ontslag Dalerend

Uw werkgever in Dalerend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalerend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalerend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalerend. Uw werkgever in Dalerend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalerend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalerend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalerend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalerend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalerend of met bevallingsverlof bent in Dalerend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalerend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalerend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalerend
 • Als u in Dalerend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalerend wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalerend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalerend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalerend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalerend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalerend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalerend. Uitzonderingen in Dalerend;
 • Als uw werkgever in Dalerend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalerend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalerend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalerend niet geschikt voor uw werk in Dalerend of
 • u functioneert niet voldoende in Dalerend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalerend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalerend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalerend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalerend verblijft, dan mag uw werkgever in Dalerend u eveneens wel ontslaan.