Ontslag Dalen

Uw werkgever in Dalen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalen. Uw werkgever in Dalen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalen of met bevallingsverlof bent in Dalen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalen
 • Als u in Dalen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalen. Uitzonderingen in Dalen;
 • Als uw werkgever in Dalen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalen niet geschikt voor uw werk in Dalen of
 • u functioneert niet voldoende in Dalen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalen verblijft, dan mag uw werkgever in Dalen u eveneens wel ontslaan.