Ontslag Dalem

Uw werkgever in Dalem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dalem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dalem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dalem. Uw werkgever in Dalem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dalem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dalem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dalem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dalem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dalem of met bevallingsverlof bent in Dalem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dalem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dalem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dalem
 • Als u in Dalem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dalem wilt opnemen;
 • Omdat u in Dalem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dalem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dalem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dalem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dalem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dalem. Uitzonderingen in Dalem;
 • Als uw werkgever in Dalem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dalem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dalem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dalem niet geschikt voor uw werk in Dalem of
 • u functioneert niet voldoende in Dalem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dalem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dalem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dalem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dalem verblijft, dan mag uw werkgever in Dalem u eveneens wel ontslaan.