Ontslag Daland

Uw werkgever in Daland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Daland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Daland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Daland. Uw werkgever in Daland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Daland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Daland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Daland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Daland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Daland of met bevallingsverlof bent in Daland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Daland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Daland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Daland
 • Als u in Daland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Daland wilt opnemen;
 • Omdat u in Daland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Daland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Daland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Daland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Daland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Daland. Uitzonderingen in Daland;
 • Als uw werkgever in Daland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Daland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Daland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Daland niet geschikt voor uw werk in Daland of
 • u functioneert niet voldoende in Daland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Daland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Daland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Daland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Daland verblijft, dan mag uw werkgever in Daland u eveneens wel ontslaan.