Ontslag Absdale

Uw werkgever in Absdale mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Absdale zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Absdale

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Absdale. Uw werkgever in Absdale mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Absdale arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Absdale niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Absdale te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Absdale u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Absdale of met bevallingsverlof bent in Absdale.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Absdale kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Absdale die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Absdale
 • Als u in Absdale lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Absdale wilt opnemen;
 • Omdat u in Absdale lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Absdale lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Absdale wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Absdale op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Absdale

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Absdale. Uitzonderingen in Absdale;
 • Als uw werkgever in Absdale bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Absdale aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Absdale gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Absdale niet geschikt voor uw werk in Absdale of
 • u functioneert niet voldoende in Absdale.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Absdale

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Absdale niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Absdale of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Absdale verblijft, dan mag uw werkgever in Absdale u eveneens wel ontslaan.