Ontslag Daarlerveen

Uw werkgever in Daarlerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Daarlerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Daarlerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Daarlerveen. Uw werkgever in Daarlerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Daarlerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Daarlerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Daarlerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Daarlerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Daarlerveen of met bevallingsverlof bent in Daarlerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Daarlerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Daarlerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Daarlerveen
 • Als u in Daarlerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Daarlerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Daarlerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Daarlerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Daarlerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Daarlerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Daarlerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Daarlerveen. Uitzonderingen in Daarlerveen;
 • Als uw werkgever in Daarlerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Daarlerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Daarlerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Daarlerveen niet geschikt voor uw werk in Daarlerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Daarlerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Daarlerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Daarlerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Daarlerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Daarlerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Daarlerveen u eveneens wel ontslaan.