Ontslag Daarle

Uw werkgever in Daarle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Daarle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Daarle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Daarle. Uw werkgever in Daarle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Daarle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Daarle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Daarle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Daarle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Daarle of met bevallingsverlof bent in Daarle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Daarle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Daarle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Daarle
 • Als u in Daarle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Daarle wilt opnemen;
 • Omdat u in Daarle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Daarle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Daarle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Daarle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Daarle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Daarle. Uitzonderingen in Daarle;
 • Als uw werkgever in Daarle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Daarle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Daarle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Daarle niet geschikt voor uw werk in Daarle of
 • u functioneert niet voldoende in Daarle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Daarle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Daarle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Daarle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Daarle verblijft, dan mag uw werkgever in Daarle u eveneens wel ontslaan.