Ontslag Culemborg

Uw werkgever in Culemborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Culemborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Culemborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Culemborg. Uw werkgever in Culemborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Culemborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Culemborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Culemborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Culemborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Culemborg of met bevallingsverlof bent in Culemborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Culemborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Culemborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Culemborg
 • Als u in Culemborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Culemborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Culemborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Culemborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Culemborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Culemborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Culemborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Culemborg. Uitzonderingen in Culemborg;
 • Als uw werkgever in Culemborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Culemborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Culemborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Culemborg niet geschikt voor uw werk in Culemborg of
 • u functioneert niet voldoende in Culemborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Culemborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Culemborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Culemborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Culemborg verblijft, dan mag uw werkgever in Culemborg u eveneens wel ontslaan.