Ontslag Cuijk

Uw werkgever in Cuijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cuijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cuijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cuijk. Uw werkgever in Cuijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cuijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cuijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cuijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cuijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cuijk of met bevallingsverlof bent in Cuijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cuijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cuijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cuijk
 • Als u in Cuijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cuijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Cuijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cuijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cuijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cuijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cuijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cuijk. Uitzonderingen in Cuijk;
 • Als uw werkgever in Cuijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cuijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cuijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cuijk niet geschikt voor uw werk in Cuijk of
 • u functioneert niet voldoende in Cuijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cuijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cuijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cuijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cuijk verblijft, dan mag uw werkgever in Cuijk u eveneens wel ontslaan.