Ontslag Cruquius

Uw werkgever in Cruquius mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cruquius zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cruquius

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cruquius. Uw werkgever in Cruquius mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cruquius arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cruquius niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cruquius te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cruquius u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cruquius of met bevallingsverlof bent in Cruquius.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cruquius kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cruquius die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cruquius
 • Als u in Cruquius lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cruquius wilt opnemen;
 • Omdat u in Cruquius lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cruquius lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cruquius wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cruquius op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cruquius

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cruquius. Uitzonderingen in Cruquius;
 • Als uw werkgever in Cruquius bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cruquius aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cruquius gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cruquius niet geschikt voor uw werk in Cruquius of
 • u functioneert niet voldoende in Cruquius.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cruquius

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cruquius niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cruquius of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cruquius verblijft, dan mag uw werkgever in Cruquius u eveneens wel ontslaan.