Ontslag Croy

Uw werkgever in Croy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Croy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Croy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Croy. Uw werkgever in Croy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Croy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Croy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Croy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Croy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Croy of met bevallingsverlof bent in Croy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Croy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Croy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Croy
 • Als u in Croy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Croy wilt opnemen;
 • Omdat u in Croy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Croy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Croy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Croy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Croy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Croy. Uitzonderingen in Croy;
 • Als uw werkgever in Croy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Croy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Croy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Croy niet geschikt voor uw werk in Croy of
 • u functioneert niet voldoende in Croy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Croy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Croy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Croy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Croy verblijft, dan mag uw werkgever in Croy u eveneens wel ontslaan.