Ontslag Cromvoirt

Uw werkgever in Cromvoirt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cromvoirt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cromvoirt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cromvoirt. Uw werkgever in Cromvoirt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cromvoirt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cromvoirt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cromvoirt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cromvoirt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cromvoirt of met bevallingsverlof bent in Cromvoirt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cromvoirt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cromvoirt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cromvoirt
 • Als u in Cromvoirt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cromvoirt wilt opnemen;
 • Omdat u in Cromvoirt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cromvoirt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cromvoirt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cromvoirt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cromvoirt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cromvoirt. Uitzonderingen in Cromvoirt;
 • Als uw werkgever in Cromvoirt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cromvoirt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cromvoirt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cromvoirt niet geschikt voor uw werk in Cromvoirt of
 • u functioneert niet voldoende in Cromvoirt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cromvoirt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cromvoirt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cromvoirt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cromvoirt verblijft, dan mag uw werkgever in Cromvoirt u eveneens wel ontslaan.