Ontslag Crob

Uw werkgever in Crob mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Crob zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Crob

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Crob. Uw werkgever in Crob mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Crob arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Crob niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Crob te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Crob u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Crob of met bevallingsverlof bent in Crob.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Crob kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Crob die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Crob
 • Als u in Crob lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Crob wilt opnemen;
 • Omdat u in Crob lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Crob lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Crob wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Crob op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Crob

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Crob. Uitzonderingen in Crob;
 • Als uw werkgever in Crob bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Crob aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Crob gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Crob niet geschikt voor uw werk in Crob of
 • u functioneert niet voldoende in Crob.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Crob

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Crob niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Crob of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Crob verblijft, dan mag uw werkgever in Crob u eveneens wel ontslaan.