Ontslag Crixhoek

Uw werkgever in Crixhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Crixhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Crixhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Crixhoek. Uw werkgever in Crixhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Crixhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Crixhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Crixhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Crixhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Crixhoek of met bevallingsverlof bent in Crixhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Crixhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Crixhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Crixhoek
 • Als u in Crixhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Crixhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Crixhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Crixhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Crixhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Crixhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Crixhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Crixhoek. Uitzonderingen in Crixhoek;
 • Als uw werkgever in Crixhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Crixhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Crixhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Crixhoek niet geschikt voor uw werk in Crixhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Crixhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Crixhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Crixhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Crixhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Crixhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Crixhoek u eveneens wel ontslaan.