Ontslag Crèvecoeur

Uw werkgever in Crèvecoeur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Crèvecoeur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Crèvecoeur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Crèvecoeur. Uw werkgever in Crèvecoeur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Crèvecoeur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Crèvecoeur niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Crèvecoeur te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Crèvecoeur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Crèvecoeur of met bevallingsverlof bent in Crèvecoeur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Crèvecoeur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Crèvecoeur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Crèvecoeur
 • Als u in Crèvecoeur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Crèvecoeur wilt opnemen;
 • Omdat u in Crèvecoeur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Crèvecoeur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Crèvecoeur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Crèvecoeur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Crèvecoeur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Crèvecoeur. Uitzonderingen in Crèvecoeur;
 • Als uw werkgever in Crèvecoeur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Crèvecoeur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Crèvecoeur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Crèvecoeur niet geschikt voor uw werk in Crèvecoeur of
 • u functioneert niet voldoende in Crèvecoeur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Crèvecoeur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Crèvecoeur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Crèvecoeur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Crèvecoeur verblijft, dan mag uw werkgever in Crèvecoeur u eveneens wel ontslaan.